:: ระบบยืนยันตัวตน รหัสบุคลากร - Email ::


ฝ่าย IT ขอความร่วมมือ ในการ update ข้อมูล e-mail medicine ของ บุคลากร โดยการระบุ รหัสบุคลากรและ e-mail medicine

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน โดยใส่รหัสบุคลากร username และ password ในระบบ mail @medicine.psu.ac.th ของคณะแพทยศาสตร์

** หากท่านยังไม่มีรหัสผู้ใช้ medicine หรือจำรหัสผ่านไม่ได้ กรุณาติดต่อฝ่าย IT ด้วยตนเองในเวลาราชการ **


กรุณากรอกข้อมูล :มีปัญหาการใช้งานติดต่อ สุรเชษฐ์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.1951