หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


รายชื่อวารสารต่างประเทศในห้องสมุดในปัจจุบัน รวม933  รายการรายชื่อแบ่งตามอักษรข้างใต้ พร้อมกับชื่อย่อวารสารตาม Index Medicus  

Ac-Am An-Au Ba-Bu Ca-Cu De-Ex Fa-Hy Im-In Ja-Jou Ki-Life Ma-My Na-Nu Ob-Ot Pa-Pu Q-Rh Sc-Su Te-Tu U-Y

  รายการวารสารที่ยังบอกรับในปัจจุบัน

ข้อมูลแก้ไข ครั้งสุดท้าย 26 พ.ย. 2546


Go to Chiangmai Medical school Journal holding list Go to Khonkaen Medical school Journal holding listFor complete listing of journals and their abbreviation  in Index Medicus Click here   | Library Homepage | Central library |