:: ระบบยืนยันตัวตน รหัสบุคลากร- Email ::


ฝ่าย IT ขอความร่วมมือ ในการ update ข้อมูล e-mail medicine ของ บุคลากร โดยการระบุ รหัสบุคลากรและ e-mail medicine

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน โดยใส่รหัสบุคลากร username และ password ในระบบ mail @medicine.psu.ac.th ของคณะแพทย์ฯ

** หากท่านยังไม่มีรหัสผู้ใช้ medicine หรือจำรหัสผ่านไม่ได้ กรุณาติดต่อฝ่าย IT ด้วยตนเองในเวลาทำการ

รหัสบุคลากร : *
E-mail : @medicine.psu.ac.th *
Password : *