** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่
เรื่อง

3-5 ส.ค.65

ประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 37 : ครึ่งศตวรรษแพทยศาสตร์ ม.อ.สู่วิถี new normal

  

16 ก.ย.65

อบรมวิชาการอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 "Systemic Lupus Erythematosus for Non-Rheumatologist" (Hybrid Meeting) Free

  

23-24 ส.ค.65 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Provider Course for Pediatric Advance Life Support”
(ตามมาตรฐาน American Heart Association; AHA) 
 

  

1-2 August 2022

The 1st Annual Health Research International Conference 2022

  

6-8 กค.65

ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติ สู่ยุคใหม่ ของการบริการปฐมภูมิ (Step forword to a new era of primary care) 
(ผ่านระบบออนไลน์)(CNEU อยู่ระหว่างดำเนินการ)

 

  

9-11 ก.พ.65

ชมย้อนหลัง>>>ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 (32nd Annual Medicine PSU Meeting) 

  

23-24 มิ.ย.65

โครงการ CLT Profile / Clinical Quality Summary (สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11 และ 12) **รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom**

  

21-24 มิ.ย.65

การประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565 : Current challenge in pediatric emergency

  

30-31 พ.ค.65

อบรม Risk Management/Risk Register ครั้งที่ 4 (สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11 และ 12) **รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom**

  

1 ก.พ.-31 พ.ค.65

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ รุ่นที่ 7
(Program of Nursing Specialty in Ophthalmic Nurse Practitioner)  CNEU 50 หน่วยคะแนน

  

26 May 2022

ประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
1st Annual Orthopedics PSU International Conference
"Upper Extremity Trauma : Common Problems with Common Fractures**Zoom

 

  

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง)
Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy Nurse (Peritoneal Dialysis)
รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (ยกเลิกโครงการ)

รายละเอียด :
เริ่ม :
02 ส.ค. 2564
สิ้นสุด :
14 ม.ค. 2565
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2021-06-18 16:03:27
แก้ไข :
2021-08-06 16:36:42
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
1165


webmaster@medicine.psu.ac.th -->

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7428-1103

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban-hdy-med@psu.ac.th