** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :

เชิญตัวแทนรพ. เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
: การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียด :
เริ่ม :
20 ส.ค. 2563
สิ้นสุด :
20 ส.ค. 2563
ผู้เพิ่ม :
กอบกานต์ เอกพันธ์
เพิ่ม :
2020-08-11 10:01:46
แก้ไข :
2020-08-11 10:07:33
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
40


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900