** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :

Gynecologic Laparoscopy: Endometriosis Step across the threshold (เลื่อนวันจัดอบรม)

รายละเอียด :
เริ่ม :
28 ม.ค. 2563
สิ้นสุด :
20 มี.ค. 2563
ผู้เพิ่ม :
เพิ่ม :
2020-01-28 11:36:16
แก้ไข :
2020-02-28 09:11:14
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
130


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900