** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :

**ยกเลิก รุ่น3** โครงการฝึกอบรมการดูแลเส้นฟอกเลือดสำหรับแพทย์และพยาบาลไตเทียมในภาคใต้

รายละเอียด :
เริ่ม :
12 ม.ค. 2563
สิ้นสุด :
15 มี.ค. 2563
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2019-12-24 10:54:53
แก้ไข :
2020-03-04 09:04:58
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
755


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900