** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :

การประชุมวิชาการศัลยศาสตร์หัวใจ ม.อ. ครั้งที่ 2
"พัฒนาระบบการบริจาคอวัยวะ และการปลูกถ่ายอวัยวะ"
(CNEU 11.5 หน่วยคะแนน) ปิดรับสมัคร!!

รายละเอียด :

1. ปสเตอร์
2. หนังสือเชิญประชุม
3. Link ลงทะเบียน online ได้ที่  https://forms.gle/v8JCLqmoPB61uXfk8

เริ่ม :
20 ก.พ. 2563
สิ้นสุด :
21 ก.พ. 2563
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2019-12-23 13:39:22
แก้ไข :
2020-02-17 09:39:21
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
306


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900