** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :

โครงการอบรม Risk Management/Risk Register
(สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11 และ 12)

รายละเอียด :
เริ่ม :
24 ก.พ. 2563
สิ้นสุด :
25 ก.พ. 2563
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2019-12-16 15:24:04
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
384


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900