** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่
เรื่อง

16 ต.ค.63

อบรมเชิงปฏิบัติการ "Optimized care for pediatric respiratory diseases" ครั้งที่ 2/2563
ฟรี!! (สำหรับแพทย์และพยาบาล)

  

4 ก.ย.63

ขอเชิญพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ (ภายในคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.)
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง"กัญชาทางการแพทย์สำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์:
จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติจริงในคลินิก"

  

5-7 ส.ค.63

งานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 36 (ยกเลิก)

  

30 - 31 ก.ค. 63

โครงการอบรม Risk Management/Risk Register ครั้งที่ 2 (สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11 และ 12)

  

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :

The 4th Biennial Clinic-Radiologic-Pathologic Correlation 
(The 1797th Chest Conference)

รายละเอียด :
เริ่ม :
11 ม.ค. 2563
สิ้นสุด :
12 ม.ค. 2563
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2019-10-17 11:12:42
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
571


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900