** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่
เรื่อง

31 มี.ค.-1 เม.ย.63

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Provider Course for Pediatric Advance
Life Support” (ตามมาตรฐาน American Heart Association; AHA)

  

19-20 มี.ค.63

การบริหารจัดการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจขั้นสูง
(Advance Airway Management)

  

19-20 มี.ค.63

ประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจขึ้นสูง
(Advanced Airway Management)"
(มีคะแนนCNEU)

  

รุ่น 1 : 12 ม.ค.63
รุ่น 2 : 16 ก.พ.63
รุ่น 3 : 15 มี.ค.63

โครงการฝึกอบรมการดูแลเส้นฟอกเลือดสำหรับแพทย์และพยาบาลไตเทียมในภาคใต้
(ไม่มี CNEU)

  

14 มี.ค.63

จังหวะหัวใจ: รู้ทันภัยเงียบจากภาวะหัวใจเต้นระริก
(ฟรี..พร้อมรับของที่ระลึกในงาน)

  
13 มี.ค.63

The 2nd Southern Arrhythmia Conference
: Atrial Fibrillation: From Mechanism to Future Direction in Therapy 
(ฟรี..ไม่มีค่าลงทะเบียน)

  

3-5 มี.ค.63

ประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2
(RT &Innovation: > From Routine to Professional#2)

  

24-25 ก.พ.63

โครงการอบรม Risk Management/Risk Register
(สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11 และ 12)

  

20-21 ก.พ.63

การประชุมวิชาการศัลยศาสตร์หัวใจ ม.อ. ครั้งที่ 2
"พัฒนาระบบการบริจาคอวัยวะ และการปลูกถ่ายอวัยวะ"
(มีCNEU)

  

12-14 ก.พ.63

ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563
หัวข้อเรื่อง “Good prescribing for RDU country”

(มีคะแนน CNEU / CPE)

  

6 ก.พ.63

การประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
Elderly Musculoskeletal Management in General Practice

  

30-31 ม.ค.63

ประชุมวิชาการ “นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 2”(2nd MedPSU Innovation Conference 2020)

  

28 ม.ค.63

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Palliative Care (ไม่มีค่าลงทะเบียน)

  

14-17 ม.ค.63

ประชุมวิชาการภูมิภาค ครั้งที่ 17 เรื่อง Practical Points and Updates in 
Neonatal Care และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด (มี CNEU)

  

5 ส.ค.62 – 17 ม.ค.63

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2562)
Program of Nursing Specialty in Renal Replacement
Therapy Nurse Practitioner (Hemodialysis)

  

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :

The 4th Biennial Clinic-Radiologic-Pathologic Correlation 
(The 1797th Chest Conference)

รายละเอียด :
เริ่ม :
11 ม.ค. 2563
สิ้นสุด :
12 ม.ค. 2563
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2019-10-17 11:12:42
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
490


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900