** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :

โครงการการผ่าตัดผ่านกล้องทางมะเร็งนรีเวช ในอาจารย์ใหญ่
ภายใต้หัวข้อ The Middle way between technology and oncological outcome

รายละเอียด :
เริ่ม :
21 พ.ย. 2562
สิ้นสุด :
23 พ.ย. 2562
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2019-10-08 13:51:49
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
178


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900