** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่
เรื่อง

5 ส.ค.62 – 17 ม.ค.63

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2562)
Program of Nursing Specialty in Renal Replacement
Therapy Nurse Practitioner (Hemodialysis)

  

11-12 ม.ค.63

The 4th Biennial Clinic-Radiologic-Pathologic Correlation 
(The 1797th Chest Conference)

  

รุ่น 1 : 16-18 ธ.ค.62

รับสมัคร แพทย์ พยาบาล ภายนอก ม.อ.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Procedural Sedation: Implementation the
standard of care” (ไม่มี CME, CNEU)

  

รุ่น 1 : 30-31 ต.ค.62
รุ่น 2 : 27-28 พ.ย.62

รับสมัครแพทย์ พยาบาล (ภายนอก ม.อ.)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Provider Course for Pediatric Advance Life Support” (PALS)
(มี CME, CNEU)

  

21-23 พ.ย.62

โครงการการผ่าตัดผ่านกล้องทางมะเร็งนรีเวช ในอาจารย์ใหญ่
ภายใต้หัวข้อ The Middle way between technology and oncological outcome

  

15 พ.ย.62

ประชุมวิชาการ Southern pediatric cancer care day (ฟรี!!)

  

6-8 พ.ย.62

งานประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum
และคัดเลือกผลงานเด่นระดับภูมิภาค High-tech, High-touch, High-trust in 
Healthcare : การดูแลสุขภาพภายใต้เทคโนโลยี สัมผัส และศรัทธา"  
(มีคะแนน CNEU/CPE)

  
รุ่น 1: 25-26 มี.ค.62
รุ่น 2: 30-31 ก.ค.62
รุ่น 3: 28-29 ต.ค.62
รับสมัครแพทย์ พยาบาล ม.อ. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
 “Provider Course for Pediatric Advance Life Support” (PALS)
(มี CME, CNEU)
  

26 ต.ค.62

ยกระดับการดูแลรักษามะเร็งเต้านมยุค 2019 : New S Curve of Breast Cancer Management 2019
ฟรี!!..รับจำนวนจำกัด)

  

25-26 ต.ค.62

4th International Society of Minimally Invasive Neurosurgery (ISMINS)

  

รุ่น 1 : 23-25 ก.ย.62
รุ่น 2 : 16-18 ต.ค.62

รับสมัคร แพทย์ พยาบาล ภายใน ม.อ.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Procedural Sedation: Implementation the 
standard of care” (ไม่มี CME, CNEU)

  

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ชีววิทยาเชิงคำนวณสำหรับงานวิจัยด้านวิทยาการมะเร็ง"
(Computational Biology for Cancer Workshop)
(ปิดรับสมัคร)

รายละเอียด :
เริ่ม :
08 ก.ค. 2562
สิ้นสุด :
10 ก.ค. 2562
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2019-06-06 09:28:09
แก้ไข :
2019-06-27 14:31:21
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
167


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900