** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :

การใช้ระบบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ

รายละเอียด :
เริ่ม :
03 มิ.ย. 2562
สิ้นสุด :
24 มิ.ย. 2562
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2019-03-26 13:35:47
แก้ไข :
2019-03-26 13:39:45
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
305


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900