** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :

การประชุมประจำปี 2562 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
"Smart practice in OB&GYN"

รายละเอียด :

แผ่นพับ

ลงทะเบียนonline ที่   https://goo.gl/AdMPsR

เริ่ม :
12 มิ.ย. 2562
สิ้นสุด :
14 มิ.ย. 2562
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2019-03-25 08:59:14
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
502


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900