** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่
เรื่อง

14-16 พ.ค.63

Problem Solving in Gastroenterology and Hepatology

  

7-8 เม.ย.63

การดูแลสตรีตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง : ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน
(High risk pregnancy care: moving forward together 2020)

  

31 มี.ค.-1 เม.ย.63

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Provider Course for Pediatric Advance
Life Support” (ตามมาตรฐาน American Heart Association; AHA)

  

15-21 มี.ค.63

ค่าย SMART KIDS พิชิตพุง ครั้งที่ 17 (ฟรี..ค่าลงทะเบียน)

  

19-20 มี.ค.63

ประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจขึ้นสูง
(Advanced Airway Management)"
(มีคะแนนCNEU)

  

รุ่น 1 : 12 ม.ค.63
รุ่น 2 : 16 ก.พ.63
รุ่น 3 : 15 มี.ค.63

โครงการฝึกอบรมการดูแลเส้นฟอกเลือดสำหรับแพทย์และพยาบาลไตเทียมในภาคใต้
(ไม่มี CNEU)

  

14 มี.ค.63

จังหวะหัวใจ: รู้ทันภัยเงียบจากภาวะหัวใจเต้นระริก
(ฟรี..พร้อมรับของที่ระลึกในงาน)

  
13 มี.ค.63

The 2nd Southern Arrhythmia Conference
: Atrial Fibrillation: From Mechanism to Future Direction in Therapy 
(ฟรี..ไม่มีค่าลงทะเบียน)

  

3-5 มี.ค.63

ประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2
(RT &Innovation: > From Routine to Professional#2)

  

24-25 ก.พ.63

โครงการอบรม Risk Management/Risk Register
(สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11 และ 12)

  

20-21 ก.พ.63

การประชุมวิชาการศัลยศาสตร์หัวใจ ม.อ. ครั้งที่ 2
"พัฒนาระบบการบริจาคอวัยวะ และการปลูกถ่ายอวัยวะ"
(มีCNEU)

  

12-14 ก.พ.63

ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563
หัวข้อเรื่อง “Good prescribing for RDU country”

(มีคะแนน CNEU / CPE)

  

6 ก.พ.63

การประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
Elderly Musculoskeletal Management in General Practice

  

30-31 ม.ค.63

ประชุมวิชาการ “นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 2”(2nd MedPSU Innovation Conference 2020)

  

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :

รับสมัครแพทย์ พยาบาล (ภายนอก ม.อ.)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Provider Course for Pediatric Advance Life Support” (PALS)
(มี CME, CNEU)

รายละเอียด :
เริ่ม :
30 ต.ค. 2562
สิ้นสุด :
27 พ.ย. 2562
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2019-03-01 12:04:48
แก้ไข :
2019-04-24 11:24:07
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
3597


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900