** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่
เรื่อง

รุ่น 1 : 30-31 ต.ค.62
รุ่น 2 : 27-28 พ.ย.62

รับสมัครแพทย์ พยาบาล (ภายนอก ม.อ.)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Provider Course for Pediatric Advance Life Support” (PALS)
(มี CME, CNEU)

  
รุ่น 1: 25-26 มี.ค.62
รุ่น 2: 30-31 ก.ค.62
รุ่น 3: 28-29 ต.ค.62
รับสมัครแพทย์ พยาบาล ม.อ. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
 “Provider Course for Pediatric Advance Life Support” (PALS)
(มี CME, CNEU)
  
รุ่น 1 : 24-25 ธ.ค.61
รุ่น 2 : 28-29 มี.ค.62
รุ่น 3 : 20-21 มิ.ย.62
รุ่น 4 : 16-17 ก.ย.62
โครงการ Non - Technical Skill as a Quality Tool ประจำปี 2562
(สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11และ 12)
  

1-2 ส.ค.62

รับสมัครแพทย์ พยาบาล (ภายนอก ม.อ.)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Provider Course for Pediatric Advance
Life Support” (PALS)(ตามมาตรฐาน American Heart Association; AHA)
(มี CME, CNEU)

  

22-26 ก.ค.62

โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1

  

25-28 มิ.ย.62

การประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2562 "Common Practices in Pediatrics"
(25มิ.ย CME 3 หน่วยคะแนน , 26-28 มิ.ย CME 18.25 หน่วยคะแนน
และ CNEU 18 หน่วยคะแนน)

  

รุ่น 1:3 มิ.ย.62
รุ่น 2:5 มิ.ย.62
รุ่น 3:7 มิ.ย.62
รุ่น 4:10 มิ.ย.62
รุ่น 5:12 มิ.ย.62
รุ่น 6:14 มิ.ย.62
รุ่น 7:17 มิ.ย.62
รุ่น 8:19 มิ.ย.62
รุ่น 9:21 มิ.ย.62
รุ่น 10:24 มิ.ย.62

การใช้ระบบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ

  

19-21 มิ.ย.62

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการพยาบาลผู้ป่วย" 
(มี CNEU)

  

12-14 มิ.ย.62

การประชุมประจำปี 2562 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
"Smart practice in OB&GYN"

  

10-12 มิ.ย.62

การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 16

  

27 พ.ค.-7 มิ.ย.62

โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง  “คุณก็ทำได้ที่คลินิกไตเทียมสำหรับผู้ช่วยไตเทียม” รุ่นที่ 2

  
1ก.พ.-31พ.ค.62
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุรุ่นที่ 5
(Promgram of Nursing Specialty in  Ophthalmic Nurse Practitioner)
(CNEU 50 หน่วยคะแนน)
  

24 พ.ค.62

พัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการและการดูแลให้คำปรึกษา
ผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี/เอดส์/ไวรัสตับอักเสบซี
(มีคะแนน CMTE และ CNEU)

  

รุ่น 1 : 22-24 เม.ย.62
รุ่น 2 : 29 เม.ย.-1 พ.ค.62
รุ่น 3 : 13-15 พ.ค.62
รุ่น 4 : 22-24 พ.ค.62

รับสมัครแพทย์ พยาบาล (ภายนอก ม.อ.)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Procedural sedation: Implementation the strandard of care"
(มี CME, CNEU) (ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการอบรม ACLS แล้วเท่านั้น)

  

16-18 พ.ค.62

ประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค
(RT &Innovation: From Routine to Professional)

  

16-17 พ.ค. 62

การสืบค้นฐานข้อมูลทางการแพทย์เพื่อการวิจัย
และการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

  

2 พ.ค.62

ACADEMIC POSITION CLUB 2
#หลากหลายเส้นทางสู่ … ศาสตราจารย์ 

  

25-26 เม.ย.62

โครงการสุดสัปดาห์สู้ภัยอ้วน ครั้งที่ 3
(3rd PSU Obesity weekend Southern Thailand)

  

24-26 เม.ย.62

การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 1
(มีคะแนน CNEU)

  

23-26 เม.ย.62

อบรมมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ครั้งที่ 3

  

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :

รับสมัครแพทย์ พยาบาล (ภายนอก ม.อ.)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Provider Course for Pediatric Advance
Life Support” (PALS)(ตามมาตรฐาน American Heart Association; AHA)
(มี CME, CNEU)

รายละเอียด :
เริ่ม :
01 ส.ค. 2562
สิ้นสุด :
02 ส.ค. 2562
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2019-03-01 12:01:30
แก้ไข :
2019-03-01 12:06:45
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
103


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900