** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :

รับสมัครแพทย์ พยาบาล (ภายนอก ม.อ.)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Procedural sedation: Implementation the strandard of care"
(มี CME, CNEU) (ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการอบรม ACLS แล้วเท่านั้น)

รายละเอียด :
เริ่ม :
22 เม.ย. 2562
สิ้นสุด :
24 พ.ค. 2562
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2019-03-01 11:58:29
แก้ไข :
2019-03-21 09:42:49
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
420


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900