** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่
เรื่อง

รุ่น 1 : 30-31 ต.ค.62
รุ่น 2 : 27-28 พ.ย.62

รับสมัครแพทย์ พยาบาล (ภายนอก ม.อ.)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Provider Course for Pediatric Advance Life Support” (PALS)
(มี CME, CNEU)

  
รุ่น 1: 25-26 มี.ค.62
รุ่น 2: 30-31 ก.ค.62
รุ่น 3: 28-29 ต.ค.62
รับสมัครแพทย์ พยาบาล ม.อ. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
 “Provider Course for Pediatric Advance Life Support” (PALS)
(มี CME, CNEU)
  
รุ่น 1 : 24-25 ธ.ค.61
รุ่น 2 : 28-29 มี.ค.62
รุ่น 3 : 20-21 มิ.ย.62
รุ่น 4 : 16-17 ก.ย.62
โครงการ Non - Technical Skill as a Quality Tool ประจำปี 2562
(สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11และ 12)
  

1-2 ส.ค.62

รับสมัครแพทย์ พยาบาล (ภายนอก ม.อ.)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Provider Course for Pediatric Advance
Life Support” (PALS)(ตามมาตรฐาน American Heart Association; AHA)
(มี CME, CNEU)

  

22-26 ก.ค.62

โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1

  

25-28 มิ.ย.62

การประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2562 "Common Practices in Pediatrics"
(25มิ.ย CME 3 หน่วยคะแนน , 26-28 มิ.ย CME 18.25 หน่วยคะแนน
และ CNEU อยู่ระหว่างดำเนินการ)

  

19-21 มิ.ย.62

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการพยาบาลผู้ป่วย" 
(มี CNEU)

  

10-12 มิ.ย.62

การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 16

  
1ก.พ.-31พ.ค.62
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุรุ่นที่ 5
(Promgram of Nursing Specialty in  Ophthalmic Nurse Practitioner)
(CNEU 50 หน่วยคะแนน)
  

รุ่น 1 : 22-24 เม.ย.62
รุ่น 2 : 29 เม.ย.-1 พ.ค.62
รุ่น 3 : 13-15 พ.ค.62
รุ่น 4 : 22-24 พ.ค.62

รับสมัครแพทย์ พยาบาล (ภายนอก ม.อ.)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Procedural sedation: Implementation the strandard of care"
(มี CME, CNEU)

  

16-17 พ.ค. 62

การสืบค้นฐานข้อมูลทางการแพทย์เพื่อการวิจัย
และการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

  

24-26 เม.ย.62

การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 1
(มีคะแนน CNEU)

  

23-26 เม.ย.62

อบรมมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ครั้งที่ 3

  

29-30 มี.ค.62

The 2nd International Songklanagarind Obesity & Metabolic Surgery and 
Endoscopy 2019 (SOMSE 2019)

  

17-23 มี.ค.62

ค่าย "SMART Kids พิชิตพุง ครั้งที่่ 16"
(เด็ก8-12ปีที่น้ำหนักเกิน/อ้วน) ฟรี!! 

  

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :
ประชุมวิชาการ "นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 1 :
Innovation in Action"
รายละเอียด :
เริ่ม :
13 มี.ค. 2562
สิ้นสุด :
15 มี.ค. 2562
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2019-01-07 10:21:14
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
218


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900