** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่
เรื่อง
รุ่น 1 : 24-25 ธ.ค.61
รุ่น 2 : 28-29 มี.ค.62
รุ่น 3 : 20-21 มิ.ย.62
รุ่น 4 : 16-17 ก.ย.62
โครงการ Non - Technical Skill as a Quality Tool ประจำปี 2562
(สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11และ 12)
  

25-28 มิ.ย.62

การประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2562 "Common Practices in Pediatrics"
(25มิ.ย CME 3 หน่วยคะแนน , 26-28 มิ.ย CME 18.25 หน่วยคะแนน
และ CNEU อยู่ระหว่างดำเนินการ)

  
1ก.พ.-31พ.ค.62
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุรุ่นที่ 5
(Promgram of Nursing Specialty in  Ophthalmic Nurse Practitioner)
(CNEU 50 หน่วยคะแนน)
  

24-26 เม.ย.62

การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 1
(มีคะแนน CNEU)

  

23-26 เม.ย.62

อบรมมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ครั้งที่ 3

  

29-30 มี.ค.62

The 2nd International Songklanagarind Obesity & Metabolic Surgery and 
Endoscopy 2019 (SOMSE 2019)

  

17-23 มี.ค.62

ค่าย "SMART Kids พิชิตพุง ครั้งที่่ 16"
(เด็ก8-12ปีที่น้ำหนักเกิน/อ้วน) ฟรี!! 

  
13-15 มี.ค.62
ประชุมวิชาการ "นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 1 :
Innovation in Action"
  
13-15 มี.ค.62
นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 1
(1st MedPSU Innovation Conference 2019)
หัวข้อการประชุม "Innovation in Action"
  

11 มี.ค.62

โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1

  

21-22 ก.พ.62

อบรมวิชาการ "มหัศจรรย์การอ่าน ป้องกันแอลดี"
(ฟรี!!...) เต็มแล้ว

  
21-22 ก.พ.62
อบรมวิชาการเรื่อง การปฏิบัติพยาบาลและช่วยเหลือแพทย์
ในการบริหารจัดการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจ (มี CNEU)
  
รุ่น 1 : 16 ธ.ค.61
รุ่น 2 : 27 ม.ค.62
รุ่น 3 : 17 ก.พ.62
How to improve quality of dialysis vascular access care
(CNEU 4 หน่วยคะแนน)(เต็มแล้ว)
  

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :
อบรมเชิงปฏิบัติการ Essential care of long-term venous catheter in pediatric patients
(มี CNEU และ CME)(ฟรี)
รายละเอียด :
เริ่ม :
19 ธ.ค. 2561
สิ้นสุด :
19 ธ.ค. 2561
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2018-11-27 10:28:52
แก้ไข :
2018-11-27 10:32:17
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
156


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900