** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่
เรื่อง
รุ่น 1 : 24-25 ธ.ค.61
รุ่น 2 : 28-29 มี.ค.62
รุ่น 3 : 20-21 มิ.ย.62
รุ่น 4 : 16-17 ก.ย.62
โครงการ Non - Technical Skill as a Quality Tool ประจำปี 2562
(สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11และ 12)
  
1ก.พ.-31พ.ค.62
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุรุ่นที่ 5
(Promgram of Nursing Specialty in  Ophthalmic Nurse Practitioner)
(CNEU 50 หน่วยคะแนน)
  
21-22 ก.พ.62
อบรมวิชาการเรื่อง การปฏิบัติพยาบาลและช่วยเหลือแพทย์
ในการบริหารจัดการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจ (มี CNEU)
  
รุ่น 1 : 16 ธ.ค.61
รุ่น 2 : 27 ม.ค.62
รุ่น 3 : 17 ก.พ.62
How to improve quality of dialysis vascular access care
(มีคะแนน CNEU)
  
13-15 ก.พ.62
ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง
การดูแลแบบเฉียบพลันทางอายุรศาสตร์
(Acute care in internal medicine 2019)
  
22-25 ม.ค.62
ประชุมวิชาการภูมิภาค ครั้งที่ 16 "Highlights in Neonatal Problems"
และ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การช่วยกูชีพทารกแรกเกิดแนวทางใหม่ 2015"
(มี CNEU)
  
21-23 ม.ค.62
ประชุมวิชาการ HA  Southern Regional Forum และคัดเลือกผลงานเด่นในระดับ
ภูมิภาค : คุณภาพและความเท่าเทียมในยุคไทยแลนด์ 4.0 (Quality and Equity
in Thailand 4.0) 
(มีคะแนน CNEU, CPE)
  
1 ส.ค.61-16 ม.ค.62
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
การบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
  
14-15 ม.ค.62
ประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดดำ "We care IV care"
(CNEU  11.5 หน่วยคะแนน)
  
11 ม.ค.62
การพัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยภาวะวิกฤต
(มี CNEU)
  
20-21 ธ.ค.61
ประชุมวิชาการ "เบาหวานในมารดาและโภชนาการในช่วงแรกของชีวิต" ฟรี!!   
17-18 ธ.ค.61
ประชุมเชิงปฏิบัติการการผ่าตัดผ่านกล้องส่องโพรงมดลูก
HYSTEROSCOPIC CONFERENCE :The Secret of Success in Hysteroscopy
  
15 ธ.ค.61
รู้ไว ใส่ใจ คัดกรองฉับไว มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
(ฟรี..รับจำนวนจำกัด หมดเขตรับสมัคร 7 ธ.ค.61)
  
14 ธ.ค.61
โครงการสร้างสัมพันธ์กับลูกผ่านการเล่น
(ไม่เก็บค่าลงทะเบียน และรับจำนวนจำกัด)
  
22-24 พ.ย.61
อบรมเชิงปฏิบัติการ "ผ่าตัดผ่านกล้องทางมะเร็งนรีเวช ในร่างอาจารย์ใหญ่ -
Difficult total laparoscopic hysterectomy TLH in difficult situation"
  
22-23 พ.ย.61
โครงการอบรม Pediatric palliative care ครั้งที่ 5 เรื่อง ทักษะการดูแลผู้ป่วยเด็ก
ในแนวชีวันตาภิบาล"
(ฟรี..รับจำนวนจำกัด, มี CNEU)
  
20-21 พ.ย.61
อบรมวิชาการ Regional ER Forum ครั้งที่ 3
Maximizing Quality of Care : Bridging from Scene to Definitive Care
(CNEU 11 หน่วยคะแนน)
  
19 พ.ย.61
อบรมเชิงปฏิบัติการ ABCs and EFAST : Update Current Concepts of
Trauma Care Workshop (CNEU 6.5 หน่วยคะแนน)
  

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :
โครงการอบรม Pediatric palliative care ครั้งที่ 5 เรื่อง ทักษะการดูแลผู้ป่วยเด็ก
ในแนวชีวันตาภิบาล"
(ฟรี..รับจำนวนจำกัด, มี CNEU)
รายละเอียด :
เริ่ม :
22 พ.ย. 2561
สิ้นสุด :
23 พ.ย. 2561
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2018-10-17 11:19:28
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
110


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900