** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่
เรื่อง
1 ส.ค.61-16 ม.ค.62
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
การบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
  
21 ก.พ. - 1 พ.ย.61
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Provider Course for Pediatric Advance Life Support (PALS)" (มี CME, CNEU)   
19 ก.พ.-30 ต.ค.60
รับสมัครแพทย์และพยาบาลภายนอก ม.อ.
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
Provider Course for Pediatric Advance Life Support”(PALS)
(มีหน่วย CME, CNEU)
  
3-5 ต.ค.61
โครงกาอบรมมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ครั้งที่ 2
(สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11 และ 12
  
3 ก.ย.61
PSU Head and Neck conference 2018   
29-31 ส.ค.61
การดูแลปัญหาที่พบบ่อยในบริการปฐมภูมิทันยุค
(Update Management in Common Problems in Primary Care)
(CNEU 17 หน่วยคะแนน)
  
27-28 ส.ค.61
โครงการ Non - Technical Skill as a Quality Tool รุ่นที่ 4
(สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11 และ 12)
  
25-26 ส.ค.61
Surgical Forum (7th) BB Meeting และ การประชุมวิชาการสัญจร
Interhospital Breast Conference (18th) "Collaboration in Modern Surgery"
  
24 ส.ค.61
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขอบริจาคดวงตาเชิงรุก   
23-24 ส.ค.61
การจัดเก็บและส่งต่อสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 9
(CNEU 10 หน่วยคะแนน,CMTE 10 หน่วยคะแนน)
  
20-21 ส.ค.61
การประชุมเชิงปฏิบัติการคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาสำหรับผู้เริ่มต้น   
6-7 ส.ค.61
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจ   
1-3 ส.ค.61
การประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 34
Smart Medicine in Thailand 4.0
  

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :
โครงการ Non - Technical Skill as a Quality Tool
(สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11และ 12)
รายละเอียด :
เริ่ม :
10 เม.ย. 2561
สิ้นสุด :
28 มิ.ย. 2561
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2018-03-05 09:14:22
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
553


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900