** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่
เรื่อง
รุ่น 1 : 24-25 ธ.ค.61
รุ่น 2 : 28-29 มี.ค.62
รุ่น 3 : 20-21 มิ.ย.62
รุ่น 4 : 16-17 ก.ย.62
โครงการ Non - Technical Skill as a Quality Tool ประจำปี 2562
(สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11และ 12)
  
1ก.พ.-31พ.ค.62
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุรุ่นที่ 5
(Promgram of Nursing Specialty in  Ophthalmic Nurse Practitioner)
(CNEU 50 หน่วยคะแนน)
  
13-15 มี.ค.62
ประชุมวิชาการ "นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 1 :
Innovation in Action"
  
13-15 มี.ค.62
นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 1
(1st MedPSU Innovation Conference 2019)
หัวข้อการประชุม "Innovation in Action"
  

21-22 ก.พ.62

อบรมวิชาการ "มหัศจรรย์การอ่าน ป้องกันแอลดี"
(ฟรี!!...รับจำนวนจำกัด)

  
21-22 ก.พ.62
อบรมวิชาการเรื่อง การปฏิบัติพยาบาลและช่วยเหลือแพทย์
ในการบริหารจัดการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจ (มี CNEU)
  
รุ่น 1 : 16 ธ.ค.61
รุ่น 2 : 27 ม.ค.62
รุ่น 3 : 17 ก.พ.62
How to improve quality of dialysis vascular access care
(CNEU 4 หน่วยคะแนน)(เต็มแล้ว)
  
13-15 ก.พ.62
ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง
การดูแลแบบเฉียบพลันทางอายุรศาสตร์
(Acute care in internal medicine 2019)
  
2-3 ก.พ.62
2st Mini Radiology Course for General Practitioners   
22-25 ม.ค.62
ประชุมวิชาการภูมิภาค ครั้งที่ 16 "Highlights in Neonatal Problems"
และ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การช่วยกูชีพทารกแรกเกิดแนวทางใหม่ 2015"
(มี CNEU)
  
21-23 ม.ค.62
ประชุมวิชาการ HA  Southern Regional Forum และคัดเลือกผลงานเด่นในระดับ
ภูมิภาค : คุณภาพและความเท่าเทียมในยุคไทยแลนด์ 4.0 (Quality and Equity
in Thailand 4.0) 
(มีคะแนน CNEU, CPE)
  

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :
อบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
หลักสูตรการอบรมระยะสั้น (10 วัน ) รุ่นที่ 2/2561
รายละเอียด :
ภาคทฤษฏี(5 วัน) 14 – 18 พฤษภาคม 2561
ภาคปฏิบัติ(5 วัน) 5 รุ่น

รายละเอียด
เริ่ม :
14 พ.ค. 2561
สิ้นสุด :
22 มิ.ย. 2561
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2018-02-21 09:05:07
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
572


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900