** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่
เรื่อง
1  มิ.ย.-16.พ.ย.61
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
การบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
  
21 ก.พ. - 1 พ.ย.61
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Provider Course for Pediatric Advance Life Support (PALS)" (มี CME, CNEU)   
19 ก.พ.-30 ต.ค.60
รับสมัครแพทย์และพยาบาลภายนอก ม.อ.
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
Provider Course for Pediatric Advance Life Support”(PALS)
(มีหน่วย CME, CNEU)
  
29-31 ส.ค.61
การดูแลปัญหาที่พบบ่อยในบริการปฐมภูมิทันยุค
(Update Management in Common Problems in Primary Care)
(CNEU อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  
1-3 ส.ค.61
การประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 34
Smart Medicine in Thailand 4.0
  
12-13 ก.ค.61
อบรมวิชาการเรื่อง PSU SOUTHERN PAIN CONFERENCE
(มี CME,CNEU)
  
27-29 มิ.ย.61
การดูแลออสโตมีและบาดแผลภาคใต้ ครั้งที่ 1 (มีคะแนน CNEU)   
รุ่นที่ 1: 10–11 เม.ย. 61
รุ่นที่ 2: 30–31 พ.ค. 61
รุ่นที่ 3: 27–28 มิ.ย. 61
โครงการ Non - Technical Skill as a Quality Tool
(สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11และ 12)
  
20-22 มิ.ย 61
อบรมเชิงปฏิบัติการ "อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับพยาบาล รุ่นที่ 13"
(CNEU 17 หน่วยคะแนน)
  
ภาคทฤษฏี(5 วัน) 14 –18 พ.ค.61
ภาคปฏิบัติ(5 วัน) 5 รุ่น
อบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
หลักสูตรการอบรมระยะสั้น (10 วัน ) รุ่นที่ 2/2561
  
18-22 มิ.ย. 2561
การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 15 (CNEU 27 หน่วยคะแนน)   
16-18 พ.ค.61
อบรมการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ : Update in Pediatrics Nursing care 2018
(CNEU 16.5 หน่วยคะแนน)
  
14-15 มิ.ย.61
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลสตรีตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง"   
13-15 มิ.ย.61
ประชุมวิชาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2561
"Everyday Pediatrics: Practice in the real world"
  
11-13 มิ.ย.61
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการพยาบาลผู้ป่วย"
(CNEU 16.5 หน่วยคะแนน) ขยายเวลาถึงวันที่ 31 พ.ค. 2561
  
7-9 มิ.ย.61
การประชุมวิชาการประจำปีหน่วยมะเร็งนรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์และ นรีเวชวิทยา
(STOP….STrategies and Options for gynecologic cancer Prevention)

(มี CME)
  
31 พ.ค.-1 มิ.ย.61
อบรมเชิงปฏิบัติการนมแม่ครั้งที่ 2
Challenging practice for the best care in breastfeeding

(มี CNEU)
  
1 ก.พ.-31 พ.ค.61
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ รุ่นที่ 4
(CNEU 50 หน่วยคะแนน)
  
24-25 พ.ค. 61
อบรมวิชาการ "Learn and Share in Nutrition fordialysis patients"
(CNEU 7 หน่วยคะแนน)
  
22-24 พ.ค. 61
ประชุมวิชาการผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 3 ก้าวทันการบริการผู้ป่วยนอกยุคไทยแลนด์ 4.0
(Update Outpatient Service in Thailand 4.0)
(CNEU 18.5 หน่วยคะแนน)
(ขยายเวลารับสมัครถึง 15 พ.ค.61)

 
  

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :
อบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
หลักสูตรการอบรมระยะสั้น (10 วัน ) รุ่นที่ 2/2561
รายละเอียด :
ภาคทฤษฏี(5 วัน) 14 – 18 พฤษภาคม 2561
ภาคปฏิบัติ(5 วัน) 5 รุ่น

รายละเอียด
เริ่ม :
14 พ.ค. 2561
สิ้นสุด :
22 มิ.ย. 2561
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2018-02-21 09:05:07
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
313


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900