** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่
เรื่อง
21 ก.พ. - 1 พ.ย.61
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Provider Course for Pediatric Advance Life Support (PALS)" (มี CME, CNEU)   
19 ก.พ.-30 ต.ค.60
รับสมัครแพทย์และพยาบาลภายนอก ม.อ.
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
Provider Course for Pediatric Advance Life Support”(PALS)
(มีหน่วย CME, CNEU)
  
29-31 ส.ค.61
การดูแลปัญหาที่พบบ่อยในบริการปฐมภูมิทันยุค
(Update Management in Common Problems in Primary Care)
(CNEU อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  
12-13 ก.ค.61
อบรมวิชาการเรื่อง PSU SOUTHERN PAIN CONFERENCE
(มี CME,CNEU)
  
รุ่นที่ 1: 10–11 เม.ย. 61
รุ่นที่ 2: 30–31 พ.ค. 61
รุ่นที่ 3: 27–28 มิ.ย. 61
โครงการ Non - Technical Skill as a Quality Tool
(สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11และ 12)
  
20-22 มิ.ย 61
อบรมเชิงปฏิบัติการ "อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับพยาบาล รุ่นที่ 13"
(CNEU 17 หน่วยคะแนน)
  
ภาคทฤษฏี(5 วัน) 14 –18 พ.ค.61
ภาคปฏิบัติ(5 วัน) 5 รุ่น
อบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
หลักสูตรการอบรมระยะสั้น (10 วัน ) รุ่นที่ 2/2561
  
16-18 พ.ค.61
อบรมการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ : Update in Pediatrics Nursing care 2018
(มี CNEU)
  
13-15 มิ.ย.61
ประชุมวิชาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2561
"Everyday Pediatrics: Practice in the real world"
  
1 ก.พ.-31 พ.ค.61
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ รุ่นที่ 4
(CNEU 50 หน่วยคะแนน)
  
24-25 พ.ค. 61
อบรมวิชาการ "Learn and Share in Nutrition fordialysis patients"
(CNEU 7 หน่วยคะแนน)
  
22-24 พ.ค. 61
ประชุมวิชาการผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 3 ก้าวทันการบริการผู้ป่วยนอกยุคไทยแลนด์ 4.0
(Update Outpatient Service in Thailand 4.0)
(มี CNEU)
  
15-16 พ.ค.61
อบรมมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4   
15-16 พ.ค.61
โครงการอบรมมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4
(สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11 และ 12)
  
รุ่นที่ 1 : 18-19 ม.ค.61
รุ่นที่ 2 :  3-4 พ.ค.61
การดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดดำส่วนปลาย "We care IV care"
(CNEU รุ่นละ 12 หน่วยคะแนน)(รุ่น 1 เต็มแล้ว)
  
9 เม.ย.2561
พัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI
ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทยในปี 2560-2561
(CNEU 5.5 หน่วยคะแนน)
  
26-28 มี.ค.61
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม"
การแปลผลการตรวจเต้านมทางรังสีวินิจฉัยตามมาตรฐาน BIRADS
  
22-23 มี.ค.61
กิจกรรมดนตรีสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (ฟรี)   
18-22 มิ.ย. 2561
การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 15 (CNEU 27 หน่วยคะแนน)   

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :
การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 15 (CNEU 27 หน่วยคะแนน)
รายละเอียด :
เริ่ม :
19 มี.ค. 2561
สิ้นสุด :
23 มี.ค. 2561
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2017-12-14 14:05:18
แก้ไข :
2018-03-02 10:28:24
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
473


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900