** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่
เรื่อง
รุ่น 1 : 24-25 ธ.ค.61
รุ่น 2 : 28-29 มี.ค.62
รุ่น 3 : 20-21 มิ.ย.62
รุ่น 4 : 16-17 ก.ย.62
โครงการ Non - Technical Skill as a Quality Tool ประจำปี 2562
(สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11และ 12)
  
1ก.พ.-31พ.ค.62
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุรุ่นที่ 5
(Promgram of Nursing Specialty in  Ophthalmic Nurse Practitioner)
(CNEU 50 หน่วยคะแนน)
  
21-22 ก.พ.61
การปฏิบัติพยาบาลและช่วยเหลือแพทย์ในการบริหารจัดการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจ
(มี CNEU)
  
21-22 ก.พ.62
อบรมวิชาการเรื่อง การปฏิบัติพยาบาลและช่วยเหลือแพทย์
ในการบริหารจัดการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจ (มี CNEU)
  
รุ่น 1 : 16 ธ.ค.61
รุ่น 2 : 27 ม.ค.62
รุ่น 3 : 17 ก.พ.62
How to improve quality of dialysis vascular access care
(CNEU 4 หน่วยคะแนน)(เต็มแล้ว)
  
13-15 ก.พ.62
ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง
การดูแลแบบเฉียบพลันทางอายุรศาสตร์
(Acute care in internal medicine 2019)
  
22-25 ม.ค.62
ประชุมวิชาการภูมิภาค ครั้งที่ 16 "Highlights in Neonatal Problems"
และ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การช่วยกูชีพทารกแรกเกิดแนวทางใหม่ 2015"
(มี CNEU)
  
21-23 ม.ค.62
ประชุมวิชาการ HA  Southern Regional Forum และคัดเลือกผลงานเด่นในระดับ
ภูมิภาค : คุณภาพและความเท่าเทียมในยุคไทยแลนด์ 4.0 (Quality and Equity
in Thailand 4.0) 
(มีคะแนน CNEU, CPE)
  
1 ส.ค.61-16 ม.ค.62
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
การบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
  
14-15 ม.ค.62
ประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดดำ "We care IV care"
(CNEU  11.5 หน่วยคะแนน)
  
11 ม.ค.62
การพัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยภาวะวิกฤต
(มี CNEU)
  
20-21 ธ.ค.61
ประชุมวิชาการ "เบาหวานในมารดาและโภชนาการในช่วงแรกของชีวิต" ฟรี!!   
19 ธ.ค.61
อบรมเชิงปฏิบัติการ Essential care of long-term venous catheter in pediatric patients
(มี CNEU และ CME)(ฟรี)
  
17-18 ธ.ค.61
ประชุมเชิงปฏิบัติการการผ่าตัดผ่านกล้องส่องโพรงมดลูก
HYSTEROSCOPIC CONFERENCE :The Secret of Success in Hysteroscopy
  
15 ธ.ค.61
รู้ไว ใส่ใจ คัดกรองฉับไว มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
(ฟรี..รับจำนวนจำกัด หมดเขตรับสมัคร 7 ธ.ค.61)
  
14 ธ.ค.61
โครงการสร้างสัมพันธ์กับลูกผ่านการเล่น
(เต็มแล้ว)
  

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Provider Course for Pediatric Advance Life Support (PALS)" (มี CME, CNEU)
รายละเอียด :
รุ่นที่ 1 : วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561
รุ่นที่ 2 : วันที่ 28-29 มีนาคม 2561
รุ่นที่ 3 : วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561
รุ่นที่ 4 : วันที่ 26-27 กันยายน 2561
รุ่นที่ 5 : วันที่ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2561


รายละเอียด
เริ่ม :
21 ก.พ. 2561
สิ้นสุด :
01 พ.ย. 2561
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2017-12-08 14:25:04
แก้ไข :
2017-12-26 13:53:20
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
5336


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900