** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่
เรื่อง

5 ส.ค.62 – 17 ม.ค.63

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2562)
Program of Nursing Specialty in Renal Replacement
Therapy Nurse Practitioner (Hemodialysis)

  

รุ่น 1 : 16-18 ธ.ค.62

รับสมัคร แพทย์ พยาบาล ภายนอก ม.อ.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Procedural Sedation: Implementation the
standard of care” (ไม่มี CME, CNEU)

  

รุ่น 1 : 30-31 ต.ค.62
รุ่น 2 : 27-28 พ.ย.62

รับสมัครแพทย์ พยาบาล (ภายนอก ม.อ.)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Provider Course for Pediatric Advance Life Support” (PALS)
(มี CME, CNEU)

  

6-8 พ.ย.62

งานประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum
และคัดเลือกผลงานเด่นระดับภูมิภาค High-tech, High-touch, High-trust in 
Healthcare : การดูแลสุขภาพภายใต้เทคโนโลยี สัมผัส และศรัทธา"  
(มีคะแนน CNEU/CPE)

  
รุ่น 1: 25-26 มี.ค.62
รุ่น 2: 30-31 ก.ค.62
รุ่น 3: 28-29 ต.ค.62
รับสมัครแพทย์ พยาบาล ม.อ. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
 “Provider Course for Pediatric Advance Life Support” (PALS)
(มี CME, CNEU)
  

รุ่น 1 : 23-25 ก.ย.62
รุ่น 2 : 16-18 ต.ค.62

รับสมัคร แพทย์ พยาบาล ภายใน ม.อ.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Procedural Sedation: Implementation the 
standard of care” (ไม่มี CME, CNEU)

  
รุ่น 1 : 24-25 ธ.ค.61
รุ่น 2 : 28-29 มี.ค.62
รุ่น 3 : 20-21 มิ.ย.62
รุ่น 4 : 16-17 ก.ย.62
โครงการ Non - Technical Skill as a Quality Tool ประจำปี 2562
(สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11และ 12)
  

2-4 ก.ย.62

อบรมวิชาการ Emergency Care for Nurse (เต็มแล้ว !!!)
(มีคะแนน CNEU)

  

28-30 ส.ค.62

โครงการประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติ
ปัญหาเวชปฏิบัติปฐมภูมิยุคใหม่และการดูแล
(Emerging primary care trends and implications for practice)
(CNEU 17 หน่วยคะแนน)

  

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Provider Course for Pediatric Advance Life Support (PALS)" (มี CME, CNEU)
รายละเอียด :
รุ่นที่ 1 : วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561
รุ่นที่ 2 : วันที่ 28-29 มีนาคม 2561
รุ่นที่ 3 : วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561
รุ่นที่ 4 : วันที่ 26-27 กันยายน 2561
รุ่นที่ 5 : วันที่ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2561


รายละเอียด
เริ่ม :
21 ก.พ. 2561
สิ้นสุด :
01 พ.ย. 2561
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2017-12-08 14:25:04
แก้ไข :
2017-12-26 13:53:20
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
5494


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900