** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่
เรื่อง
รุ่น 1 : 24-25 ธ.ค.61
รุ่น 2 : 28-29 มี.ค.62
รุ่น 3 : 20-21 มิ.ย.62
รุ่น 4 : 16-17 ก.ย.62
โครงการ Non - Technical Skill as a Quality Tool ประจำปี 2562
(สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11และ 12)
  
1ก.พ.-31พ.ค.62
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุรุ่นที่ 5
(Promgram of Nursing Specialty in  Ophthalmic Nurse Practitioner)
(CNEU 50 หน่วยคะแนน)
  
รุ่น 1 : 16 ธ.ค.61
รุ่น 2 : 27 ม.ค.62
รุ่น 3 : 17 ก.พ.62
How to improve quality of dialysis vascular access care
(มีคะแนน CNEU)
  
21-23 ม.ค.62
ประชุมวิชาการ HA  Southern Regional Forum และคัดเลือกผลงานเด่นในระดับ
ภูมิภาค : คุณภาพและความเท่าเทียมในยุคไทยแลนด์ 4.0 (Quality and Equity
in Thailand 4.0) 
(มีคะแนน CNEU, CPE)
  
1 ส.ค.61-16 ม.ค.62
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
การบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
  
14-15 ม.ค.62
ประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดดำ "We care IV care"
(มีคะแนน CNEU)
  
20-21 ธ.ค.61
ประชุมวิชาการ "เบาหวานในมารดาและโภชนาการในช่วงแรกของชีวิต" ฟรี!!   
17-18 ธ.ค.61
ประชุมเชิงปฏิบัติการการผ่าตัดผ่านกล้องส่องโพรงมดลูก
HYSTEROSCOPIC CONFERENCE :The Secret of Success in Hysteroscopy
  
20-21 พ.ย.61
อบรมวิชาการ Regional ER Forum ครั้งที่ 3
Maximizing Quality of Care : Bridging from Scene to Definitive Care
(CNEU 11 หน่วยคะแนน)
  
19 พ.ย.61
อบรมเชิงปฏิบัติการ ABCs and EFAST : Update Current Concepts of
Trauma Care Workshop (CNEU 6.5 หน่วยคะแนน)
  
21 ก.พ. - 1 พ.ย.61
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Provider Course for Pediatric Advance Life Support (PALS)" (มี CME, CNEU)   
19 ก.พ.-30 ต.ค.60
รับสมัครแพทย์และพยาบาลภายนอก ม.อ.
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
Provider Course for Pediatric Advance Life Support”(PALS)
(มีหน่วย CME, CNEU)
  

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Provider Course for Pediatric Advance Life Support (PALS)" (มี CME, CNEU)
รายละเอียด :
รุ่นที่ 1 : วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561
รุ่นที่ 2 : วันที่ 28-29 มีนาคม 2561
รุ่นที่ 3 : วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561
รุ่นที่ 4 : วันที่ 26-27 กันยายน 2561
รุ่นที่ 5 : วันที่ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2561


รายละเอียด
เริ่ม :
21 ก.พ. 2561
สิ้นสุด :
01 พ.ย. 2561
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2017-12-08 14:25:04
แก้ไข :
2017-12-26 13:53:20
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
5265


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900