** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่
เรื่อง
1 ส.ค.61-16 ม.ค.62
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
การบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
  
21 ก.พ. - 1 พ.ย.61
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Provider Course for Pediatric Advance Life Support (PALS)" (มี CME, CNEU)   
19 ก.พ.-30 ต.ค.60
รับสมัครแพทย์และพยาบาลภายนอก ม.อ.
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
Provider Course for Pediatric Advance Life Support”(PALS)
(มีหน่วย CME, CNEU)
  
29-31 ส.ค.61
การดูแลปัญหาที่พบบ่อยในบริการปฐมภูมิทันยุค
(Update Management in Common Problems in Primary Care)
(CNEU อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  
27-28 ส.ค.61
โครงการ Non - Technical Skill as a Quality Tool รุ่นที่ 4
(สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11 และ 12)
  
25-26 ส.ค.61
Surgical Forum (7th) BB Meeting และ การประชุมวิชาการสัญจร
Interhospital Breast Conference (18th) "Collaboration in Modern Surgery"
  
23-24 ส.ค.61
การจัดเก็บและส่งต่อสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 9
(CNEU,CMTE อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  
20-21 ส.ค.61
การประชุมเชิงปฏิบัติการคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาสำหรับผู้เริ่มต้น   
1-3 ส.ค.61
การประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 34
Smart Medicine in Thailand 4.0
  
12-13 ก.ค.61
อบรมวิชาการเรื่อง PSU SOUTHERN PAIN CONFERENCE
(มี CME,CNEU)
  
4-6 ก.ค.61
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Up to Date Chest Physical Therapy with Respiratory
Devices in COPD and Hypertension
(มีคะแนน PTCEU)
  
27-29 มิ.ย.61
การดูแลออสโตมีและบาดแผลภาคใต้ ครั้งที่ 1 (มีคะแนน CNEU)   
รุ่นที่ 1: 10–11 เม.ย. 61
รุ่นที่ 2: 30–31 พ.ค. 61
รุ่นที่ 3: 27–28 มิ.ย. 61
โครงการ Non - Technical Skill as a Quality Tool
(สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11และ 12)
  
27 มิ.ย.61
“รู้รักษ์ พิทักษ์สิทธิ์” สำหรับผู้ปกครองของเด็กภาวะออทิสติก   
20-22 มิ.ย 61
อบรมเชิงปฏิบัติการ "อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับพยาบาล รุ่นที่ 13"
(CNEU 17 หน่วยคะแนน)
  
ภาคทฤษฏี(5 วัน) 14 –18 พ.ค.61
ภาคปฏิบัติ(5 วัน) 5 รุ่น
อบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
หลักสูตรการอบรมระยะสั้น (10 วัน ) รุ่นที่ 2/2561
  
18-22 มิ.ย. 2561
การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 15 (CNEU 27 หน่วยคะแนน)   

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :
TOSSM Advance Knee Cadaveric Workshop
รายละเอียด :
โปรสเตอร์ประชาสัมพันธ์

เริ่ม :
14 ธ.ค. 2560
สิ้นสุด :
15 ธ.ค. 2560
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2017-11-10 14:16:38
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
189


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900