** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่
เรื่อง
21 ก.พ. - 1 พ.ย.61
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Provider Course for Pediatric Advance Life Support (PALS)" (มี CME, CNEU)   
19 ก.พ.-30 ต.ค.60
รับสมัครแพทย์และพยาบาลภายนอก ม.อ.
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
Provider Course for Pediatric Advance Life Support”(PALS)
(มีหน่วย CME, CNEU)
  
1 ก.พ.-31 พ.ค.61
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ รุ่นที่ 4
(CNEU 50 หน่วยคะแนน)
  
รุ่นที่ 1 : 18-19 ม.ค.61
รุ่นที่ 2 :  3-4 พ.ค.61
การดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดดำส่วนปลาย "We care IV care"
(CNEU รุ่นละ 12 หน่วยคะแนน)(รุ่น 1 เต็มแล้ว)
  
9 เม.ย.2561
พัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI
ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทยในปี 2560-2561
  
23 มี.ค.61
กิจกรรมดนตรีสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (ฟรี)   
19-23 มี.ค.61
การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 15 (CNEU 27 หน่วยคะแนน)   
1-4 มี.ค.61
การประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561
Blue ocean strategy : Practical application in surgery
  
21-23 ก.พ. 61
ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 : Hot in Internal Medicine
กลเม็ดเคล็ดลับอายุรศาสตร์
  
21-23 ก.พ.61
ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561:Hot in Internal Medicine
กลเม็ดเคล็ดลับอายุรศาสตร์
(มี CME/CNEU/CE)
  
21-23 ก.พ.61
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าในยุค Thailand 4.0
(Improving Patient Safety with Early Warning Systems)

(CNEU 18 หน่วยคะแนน)
  
3-4 ก.พ.61
ประชุม 1st mini Radiology Course for General Practitioners   
28 ม.ค.61
การจัดประชุม: Pediatric Radiology
"New concepts, practical points and patient care in pediatrics" (เต็มแล้ว)
  
23-26 ม.ค.61
ประชุมวิชาการภูมิภาค ครั้งที่ 15 เรื่อง Good Clinical Practice in
Neonatology และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด
แนวทางใหม่ 2015
(23 ม.ค.61 CNEU 5.5 หน่วย, 24-26 ม.ค.61 CNEU 14.5 หน่วย)
  

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :
การดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดดำส่วนปลาย "We care IV care"
(CNEU รุ่นละ 12 หน่วยคะแนน)(รุ่น 1 เต็มแล้ว)
รายละเอียด :
เริ่ม :
19 ม.ค. 2561
สิ้นสุด :
04 พ.ค. 2561
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2017-09-25 11:16:26
แก้ไข :
2018-01-04 14:41:57
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
807


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900