** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่
เรื่อง
1 ก.พ.-31 พ.ค.61
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ รุ่นที่ 4
(CNEU 50 หน่วยคะแนน)
  
19 พ.ค.-22 ธ.ค. 60
โครงการอบรมให้ความรู้และ Workshop การประเมินระบบทางเดินหายใจและ
การจัดเตรียมอุปกรณ์ในผู้ป่วยที่มีภาวะ difficult airway (4 รุ่น)
  
9-10 พ.ย. 60
Gynecologic Laparoscopic Surgery Conference From Basic to Advance   
1-3 พ.ย. 60
ประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum และ
คัดเลือกผลงานเด่นระดับภูมิภาค
(มี CNEU)
  
6-8 ต.ค. 60
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ทักษะ Facilitator for
non-technical skills-training for trainer สำหรับอาจารย์แพทย์
  
4-6 ต.ค.60
การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย "ศาสตร์สุดท้ายที่เราจะใช้...ทางแยก
สุดท้ายที่เราจะเดิน THE FINAL WISDOM…..THE FINAL PATH"
(ยกเลิกงานประชุม)
  
4 ต.ค.60
First Southern Epilepsy Meeting: Practical point in epilepsy management
(ฟรี...รับจำนวนจำกัด)
  
25-26 ก.ย.60
อบรมเชิงปฏิบัติการ Provider Course for Pediatric Advance Life Support (PALS)
(มีหน่วย CME และ CNEU)
(เต็มแล้ว ปิดรับสมัคร )
  

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :
Advanced Obsteric Ultrasound Workshop
รายละเอียด :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ภ.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 074-451201-3

รายละเอียด
เริ่ม :
15 ก.ย. 2560
สิ้นสุด :
15 ก.ย. 2560
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2017-08-28 15:39:10
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
69


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900