** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่
เรื่อง
1 ส.ค.61-16 ม.ค.62
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
การบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
  
21 ก.พ. - 1 พ.ย.61
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Provider Course for Pediatric Advance Life Support (PALS)" (มี CME, CNEU)   
19 ก.พ.-30 ต.ค.60
รับสมัครแพทย์และพยาบาลภายนอก ม.อ.
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
Provider Course for Pediatric Advance Life Support”(PALS)
(มีหน่วย CME, CNEU)
  
3-5 ต.ค.61
โครงกาอบรมมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ครั้งที่ 2
(สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11 และ 12
  
3 ก.ย.61
PSU Head and Neck conference 2018
(CNEU 5 หน่วยคะแนน)
  
29-31 ส.ค.61
การดูแลปัญหาที่พบบ่อยในบริการปฐมภูมิทันยุค
(Update Management in Common Problems in Primary Care)
(CNEU 17 หน่วยคะแนน)
  
27-28 ส.ค.61
โครงการ Non - Technical Skill as a Quality Tool รุ่นที่ 4
(สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11 และ 12)
  
25-26 ส.ค.61
Surgical Forum (7th) BB Meeting และ การประชุมวิชาการสัญจร
Interhospital Breast Conference (18th) "Collaboration in Modern Surgery"
  
24 ส.ค.61
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขอบริจาคดวงตาเชิงรุก   
23-24 ส.ค.61
การจัดเก็บและส่งต่อสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 9
(CNEU 10 หน่วยคะแนน,CMTE 10 หน่วยคะแนน)
  
20-21 ส.ค.61
การประชุมเชิงปฏิบัติการคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาสำหรับผู้เริ่มต้น   

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :
โครงการอบรมให้ความรู้และ Workshop การประเมินระบบทางเดินหายใจและ
การจัดเตรียมอุปกรณ์ในผู้ป่วยที่มีภาวะ difficult airway (4 รุ่น)
รายละเอียด :
รุ่นที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.30-15.30 น.
รุ่นที่ 2 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30-15.30 น.
รุ่นที่ 3 วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 12.30-15.30 น. (เปลี่ยนแปลงวันอบรม)
รุ่นที่ 4 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30-15.30 น.รายละเอียด+หนังสือเชิญประชุม
เริ่ม :
19 พ.ค. 2560
สิ้นสุด :
22 ธ.ค. 2560
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2017-04-07 15:10:34
แก้ไข :
2017-05-24 09:11:24
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
6336


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900