** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่
เรื่อง

31 มี.ค.-1 เม.ย.63

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Provider Course for Pediatric Advance
Life Support” (ตามมาตรฐาน American Heart Association; AHA)

  

14 มี.ค.63

จังหวะหัวใจ: รู้ทันภัยเงียบจากภาวะหัวใจเต้นระริก
(ฟรี..พร้อมรับของที่ระลึกในงาน)

  
13 มี.ค.63

The 2nd Southern Arrhythmia Conference
: Atrial Fibrillation: From Mechanism to Future Direction in Therapy 
(ฟรี..ไม่มีค่าลงทะเบียน)

  

3-5 มี.ค.63

ประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2
(RT &Innovation: > From Routine to Professional#2)

  

14-17 ม.ค.63

ประชุมวิชาการภูมิภาค ครั้งที่ 17 เรื่อง Practical Points and Updates in 
Neonatal Care และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด (มี CNEU)

  

5 ส.ค.62 – 17 ม.ค.63

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2562)
Program of Nursing Specialty in Renal Replacement
Therapy Nurse Practitioner (Hemodialysis)

  

13-14 ม.ค.63

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายรายโรค "หลอดเลือดสมอง (Stroke)" ครั้งที่ 2

  

11-12 ม.ค.63

The 4th Biennial Clinic-Radiologic-Pathologic Correlation 
(The 1797th Chest Conference)

  

24-25 ธ.ค.62

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)
และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)

(CMTE 13 คะแนน)

  

รุ่น 1 : 16-18 ธ.ค.62

รับสมัคร แพทย์ พยาบาล ภายนอก ม.อ.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Procedural Sedation: Implementation the
standard of care” (ไม่มี CME, CNEU)

  

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Provider Course for Pediatric Advance
Life Support” (ตามมาตรฐาน American Heart Association; AHA)

รายละเอียด :
เริ่ม :
31 มี.ค. 2563
สิ้นสุด :
01 เม.ย. 2563
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2019-11-28 16:18:37
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
475


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900