ศูนย์ข่าวคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


รับสมัครงาน


| ประชาสัมพันธ์ | รอบรั้วคณะแพทย์ | นักศึกษาแพทย์ | รับสมัครงาน |


เรื่อง
ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเวชศาสตร์   
รับสมัครอาจารย์ประจำหน่วยจุชีววิทยา ภ.พยาธิวิทยา   
ประกาศรับสมัครอาจารย์ ประจำหน่วยมนุษยพันธุศาสตร์  ภาควิชาพยาธิวิทยา   
ประกาศรับสมัครอาจารย์ ประจำหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค   
รับสมัคร อ.ประจำหน่วยอาชีวอนามัย   
สมัครรับทุนเพื่อเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา   
รับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน 4 อัตรา   
รับสมัครอาจารย์ จำนวน 7 อัตรา ภาควิชาอายุรศาสตร์   
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา จำนวน 1 อัตรา   


หัวข้อ :
ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเวชศาสตร์
รายละเอียด :
รูปภาพ :
ไม่มีรูปภาพ
ไฟล์แนบ :
1. UPLOAD_20170907_133136_DP5C1NOY9E.pdf ( Pr20170907_Teacher_1.pdf )
ผู้เพิ่ม :
สุรเชษฐ์ หนูแท้
เพิ่ม :
2017-09-07 13:32:34
แก้ไข :
2017-09-14 13:00:15
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
172


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900