ศูนย์ข่าวคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


รับสมัครงาน


| ประชาสัมพันธ์ | รอบรั้วคณะแพทย์ | นักศึกษาแพทย์ | รับสมัครงาน |


เรื่อง
ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน   
รับสมัครอาจารย์ประจำหน่วยจุชีววิทยา ภ.พยาธิวิทยา   
ประกาศรับสมัครอาจารย์ ประจำหน่วยมนุษยพันธุศาสตร์  ภาควิชาพยาธิวิทยา   
ประกาศรับสมัครอาจารย์ ประจำหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค   
รับสมัคร อ.ประจำหน่วยอาชีวอนามัย   
สมัครรับทุนเพื่อเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา   
รับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน 4 อัตรา   
รับสมัครอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์   
รับสมัครตำแหน่งหัวหน้าหน่วยจ่ายยาผู้ป่วยใน ฝ่ายเภสัชกรรม   


หัวข้อ :
ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
รายละเอียด :
รูปภาพ :
ไม่มีรูปภาพ
ไฟล์แนบ :
ไม่มีไฟล์แนบ
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2017-11-08 15:49:27
แก้ไข :
2017-11-10 16:09:08
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
155


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900