ประกาศรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.), Transcript จำนวน 1 ฉบับ (โปรดนำเอกสารตัวจริง มาในวันที่สมัคร )

5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

6. ค่าธรรมเนียมสอบ ค่าสมัครวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งละ 150 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ 90 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 074-451141

ตำแหน่ง
อัตรา
ปิดรับสมัคร
หัวหน้าหอผู้ป่วยเด็ก - หอผู้ป่วยเด็ก 2    1  อัตรา
20 ส.ค. 2562


ตำแหน่ง :
พนักงานประกอบอาหาร  (ปฏิบัติงานที่งานโภชนาการ)
หน่วยงาน :
งานโภชนาการ
รายละเอียด :

ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร  (ปฏิบัติงานที่งานโภชนาการ)

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-เพศหญิง หรือเพศชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร(นศท.)

-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

-สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้หรือในภาวะฉุกเฉิน เช่น น้ำท่วม, อุบัติเหตุหมู่ ฯลฯ

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ

-ปฏิบัติงานด้านการเตรียม ปรุง จัดอาหารผู้ป่วยทั่วไป อาหารเฉพาะโรคอาหารงานเลี้ยงอาหารเวร

-ปฏิบัติงานด้านการบริการอาหารผู้ป่วย อาหารงานเลี้ยง อาหารเวร

-ทำความสะอาดดูแลรักษาสถานที่จัดเตรียมอาหารและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหารได้ถูกต้องเหมาะสม

-ดูแลและทำความสะอาดบริเวณปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา

-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

วันเวลารับสมัคร

-รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4

 กำหนดการคัดเลือก

-อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,910 บาท ค่าครองชีพเดือนละ 2,000 บาท

-คัดเลือกจากใบสมัครเมื่อมีตำแหน่งงานว่าง

-ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์หรือสอบปฏิบัติ

-ติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและผ่านการคัดเลือกรอบแรกเข้ารับการคัดเลือกดำเนินการสอบสัมภาษณ์

หรือสอบปฏิบัติ โดยจะแจ้งทางโทรศัพท์ หรือ E- mail ที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้
อัตรา :
1  อัตรา
เปิดรับสมัคร :
18 ม.ค. 2562
ปิดรับสมัคร :
28 มิ.ย. 2562
เพิ่ม :
2018-02-08 11:30:05
แก้ไข :
2019-01-23 13:29:50
จำนวนผู้เข้าชม :
5473
หมายเหตุ :


จำนวนผู้เยี่ยมชม :

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900