ขอเชิญบริจาคโลหิต

หน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต

ที่หน่วยคลังเลือดฯ ชั้น 2 ภาควิชาพยาธิวิทยา

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น.- 16.00 น.

วันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลา 08.30 น. - 11.45 น. และ 13.00 น. - 16.00 น.

( ปิดบริการ วันที่ 31 ธันวาคม และ 1 มกราคม ของทุกปี)

มีที่จอดรถสำหรับผู้บริจาคโลหิต บริเวณลานต้นสัก

ข้างอาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์


ถ้าประสงค์จะบริจาคเป็นหมู่คณะในหน่วยคลังเลือดฯ หรือ ออกหน่วยบริจาคโลหิตนอกสถานที่

ติดต่อโทร 074-451575
ความรู้ทั่วไปในการบริจาคโลหิต

การปฏิบัติตน ก่อน-หลัง การบริจาคโลหิต
- แผ่นพับหน้า 1
- แผ่นพับหน้า 2


ความรู้การบริจาคโลหิต


จำนวนผู้เยี่ยมชม :