|คลินิกกระดูกและข้อ..วันจันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-12.00น.(วันพุธ เวลา 9.00-12.00น.) คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู .. วันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 13.00-16.00 น. คลินิกกายอุปกรณ์วันจันทร์และวันพฤหัสบด 9.00-12.00น. ห้องตรวจEMG ทุกวันอังคารและวันศุกร์ เวลา9.00-12.00 น. แผนกกายภาพบำบัดวันจันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30-16.30 น. คลินิกลดอาการเกร็ง ทุกวันพฤหัสบดี ที่ 1,3 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
วิสัยทัศน์ (vision)
เป็นสถาบันออร์โธปิดิกส์ที่เป็นแหล่งอ้างอิงระดับประเทศในด้านการสร้าง
และถ่ายทอดองค์ความรู้

พันธกิจ
(mission)
สร้างองค์ความรู้ให้เป็นแหล่งอ้างอิงระดับประเทศ
ผลิตนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้านให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่แพทยสภาและราชวิทยาลัย
แพทย์ออร์โธปิดิดกส์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเน้นการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
ให้บริการผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพและเน้นการรักษาในระดับตติยภูมิ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
นำองค์ความรู้ไปชี้นำสังคม


เปิดแล้ว คลินิกลดอาการเกร็ง
อเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส
    เรื่อง "การดูแลโรคและการบาดเจ็บของระยางค์บน"  ผลงานวิจัยปีงบประมาณ 2546
Clinical Predictors for outcome of treatment of lumbar herniated nucleus palposus
Reliability of the Finger Angle Measurement with a Goniometer
The competency of general practitioners in radiographic diagnosis of musculoskeletal injuries : Pre-and post fracture diagnostic workshop evaluation
VALIDITY OF CLINICAL PARAMETERS FOR MENISCAL INJURY IN CHRONIC ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT DEFICIENT KNEES
The Effect of Ethelene Oxide Sterilization on Inhibition Effect of Custom-Made Fosfomycin Impregnated Polymethylmethacrylate

 

อาการมือชาจากเส้นประสาทบริเวณข้อมือถูกกดทับ >>นพ.อาทิตย์ จัทร์ฉายทอง และ อ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ
การดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการนอนติดเตียงเป็นเวลานาน >>อ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาสำราญ
และ อ.นพ.วุฒิชัย เพิ่มศิริวาณิชย์
การปฏิบัติตนก่อนการตรวจวินิจฉัยด้วยไฟฟ้า>>อ.นพ.วุฒิชัย เพิ่มศิริวาณิชย์
ปวดหลัง>>รศ.บุญสิน บูรณะพาณิชย์กิจ

 

แสดงผลได้ดี เมื่อเปิดกับ Browser : Internet Exporer Version 6.0
ความละเอียดของหน้าจอ ที่ 800*600 pixels และ เครื่องของท่านสามารถเล่น javascript ได้

ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ถนนกาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร.0-7421-2915 โทรสาร 0-7421-2915
E-mail : ortho@medicine.psu.ac.th

web master : Angie