Medicine Webmail Login   
เรียน บุคลากรคณะแพทย์ฯ
     ฝ่าย IT ขอความร่วมมือ ในการ update ข้อมูล e-mail medicine ของ บุคลากร โดยการระบุ รหัสบุคลากรและ e-mail medicine ใน * * * * web การยืนยันตัวตน รหัสบุคลากร- email (คลิ๊กที่นี่) * * * *
โดยภายใน 15 พ.ย. 2552 e-mail ที่ไม่ได้มีการยืนยันรหัสบุคลากร จะถูกลบจากระบบ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ว่างบน Server medicine

ประกาศ
    ฝ่าย IT ไม่เคยส่ง Mail ถาม Username/Password ผู้ใช้งาน mail medicine หากมี mail ทำนองดังกล่าว โปรดอย่าตอบกลับและขอให้ลบทิ้งทันที

ฝ่าย IT (โทร 1951)
ข่าว / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
 โครงการอบรมพัฒนาจิต ที่สวนยินดีทะเล : tuta ( 14:45:51 2015-05-05 , 0)
 โครงการธรรมสัญจร ครั้งที่ 2 : tuta ( 14:39:38 2015-05-05 , 0)
 แจ้งงดรับซื้อขยะรีไซเคิล : skyhigh220 ( 15:45:58 2015-04-29 , 0)
 ชมรมพุทธศาสน์++ประชาสัมพันธ์++สวดมนต์ทำวัตรเย็นอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 : นายจริงใจ ( 13:08:19 2015-04-29 , 0)
 ขอความอนุเคราะห์รณรงค์ร่วมใจไม่ให้อาหารสัตว์จรจัด : skyhigh220 ( 14:54:27 2015-04-21 , 1)
 ประกาศ โครงการก่อสร้างอาคาร ศาลาหลวงปู่ทวด (ครั้งที่2) : บนควน ( 09:16:37 2015-04-21 , 0)
 รถรับ-ส่งนักเรียน (คณะแพทย์ฯ) : car ( 11:54:58 2015-04-17 , 0)
 ***ประกาศจัดสรรที่พัก สำหรับอาจารยแพทย์/แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน/Fellow*** : ดาหลา ( 13:15:11 2015-04-16 , 1)
 แจ้งงดรับซื้อขยะรีไซเคิล : skyhigh220 ( 10:28:14 2015-04-07 , 0)