ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

‘น้ำมะพร้าวอ่อน’ ยาชะลอ อัลไซเมอร์ ฝีมือนักวิจัย มอ.
   ดร. นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ได้ทำการวิจัยน้ำมะพร้าวอ่อนที่มี ฮอร์โมนเอสโตรเจน ใกล้เคียงกับถั่วเหลือง และกวาวเครือขาว โดยใช้ความรู้ของภูมิปัญญาไทย ที่ว่า
หากดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนขณะมีประจำเดือนจะมีผลทำให้ประจำเดือนหยุดหรือกลายเป็นประจำเดือนกะปริบกะปรอยและทำให้มีประจำเดือนครั้งต่อไปล่าช้ากว่าปกติ

โดยทำการศึกษาวิจัย เรื่องผลของน้ำมะพร้าวอ่อนต่อการชะลอการเกิดพยาธิสภาพโรคอัลไซเมอร์ เป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี 2546-2548 และผลงานดังกล่าวได้รับความสนใจสูงในระดับนานาชาติ โดยได้รับคัดเลือกเป็นผลงานแบบโปสเตอร์ดีเด่น สาขาประสาทกายวิภาคศาสตร์ จากงานประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทยประจำปี2549 ครั้งที่ 29

“จากการทดลองพบว่าน้ำมะพร้าวอ่อนมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงและมีส่วนช่วยลดพยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์ โดยใช้หนูขาวเพศเมียที่ถูกตัดรังไข่ออกทั้งสองข้างเป็นแบบจำลองแทนสตรีวัยทอง พบว่าหนูขาวเพศเมียที่ถูกตัดรังไข่ออกและได้รับนำมะพร้าวเป็นเวลา 5 สัปดาห์ มีพยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์น้อยกว่าหนูกลุ่มที่ไม่ได้รับน้ำมะพร้าว

นอกจากนี้ยังพบว่าน้ำมะพร้าวอ่อนมีผลทำให้การสมานแผลเร็วขึ้น ทั้งยังไม่มีแผลเป็นอีกด้วย ซึ่งจะได้ศึกษาและพัฒนาให้เป็นยาเพื่อช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่แผลหายช้ากว่าปกติ เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน”

http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9490000112885


Posted by : Amphioxus , Date : 2006-09-06 , Time : 17:07:20 , From IP : 172.29.1.234

ความคิดเห็นที่ : 1
   ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยครับ คิดถึงอาจารย์จัง อาจารย์สอนดีมากๆ ครับ


Posted by : nigdejavu , E-mail : (nigdejavu@yahoo.com) ,
Date : 2006-09-07 , Time : 19:20:01 , From IP : 172.29.4.147


ความคิดเห็นที่ : 2


   สวย และเก่ง

Posted by : หนูเองค่ะ , Date : 2006-09-08 , Time : 04:26:10 , From IP : 172.29.1.160

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น