ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

สมัครเรียนแพทย์ 5 ปี


   อยากทราบรายละเอียดเกียวกับการรับสมัครเรียนต่อแพทย์หลักสูตร 5 ปี สำหับผู้ที่จบปริญญาตรี ว่าคุณสมบัติมีอะไรบ้าง รับกี่คน สอบวิชาอะไรบ้าง และเริ่มรับสมัครเมื่อไหร่ครับ

Posted by : x-boy , Date : 2005-11-15 , Time : 16:10:29 , From IP : 58.147.58.151

ความคิดเห็นที่ : 1


   ในปีการศึกษา 2549 นี้ คณะแพทยศาสตร์ มอ. ไม่มีการเปิดรับสมัครเรียนต่อแพทย์หลักสูตร 5 ปี แต่ถ้าจะถามเพื่อเป็นข้อมูลในถัดปี ก็แจ้งได้ดังนี้
1. ต้องทำงานมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี (ต้องมีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชา)
2. เกรดเฉลี่ยสะสม (ป.ตรี) ต้องได้มากกว่า 2.75
3. ต้องเรียนวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต และต้องมีวิชาชีววิทยาอย่างน้อย 3 หน่วยกิต

การรับสมัครจะประมาณเดือน พ.ย. - ม.ค. ของแต่ละ ปี ปีถัดไปคาดว่า จะเป็นประมาณ พ.ย. 49 - ม.ค. 50

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ โทร 0 7445 1545


Posted by : ... , Date : 2005-11-15 , Time : 17:46:49 , From IP : 172.29.1.234

ความคิดเห็นที่ : 2


   อยากเรียนหมอทำอย่างไรดี ต้องได้เกรดเท่าไร

Posted by : รักชาติ คิดอ่าน , E-mail : (sit24@sanook.com) ,
Date : 2006-08-30 , Time : 16:31:56 , From IP : 124.157.162.165


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น