>> https://forms.gle/7jWjazUnU21frFt37 (รับจำนวน20ท่านเท่านั้น) " />“เปิดบ้านคุยเรื่องนวัตกรรม” Episode II "How to BOOST YOUR CREATIVITY"

ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

“เปิดบ้านคุยเรื่องนวัตกรรม” Episode II "How to BOOST YOUR CREATIVITY"
   ชวนกันมาคุยปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ 🤩

“เปิดบ้านคุยเรื่องนวัตกรรม” Episode II
ในหัวข้อ "How to BOOST YOUR CREATIVITY"

หน่วยนวัตกรรม ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา “เปิดบ้านคุยเรื่องนวัตกรรม”
EP II ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น.

แล้วพบกันที่ Innovation Center
ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมซ่อมบำรุง คณะแพทยศาสตร์
(ใกล้ศูนย์จัดการประชุม)

ลงทะเบียน >>> https://forms.gle/7jWjazUnU21frFt37


(รับจำนวน20ท่านเท่านั้น)


Posted by : PSU , E-mail : (innovation.medpsu@gmail.com) ,
Date : 2020-07-03 , Time : 15:42:11 , From IP : 172.29.90.51


ความคิดเห็นที่ : 1
   สแกนลงทะเบียน

Posted by : PSU , E-mail : (innovation.medpsu@gmail.com) ,
Date : 2020-07-03 , Time : 15:44:45 , From IP : 172.29.90.51


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น
>>>>> Page loaded: 0.004 seconds. <<<<<