ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ขอเรียนเชิญประชุมสัมมนาออนไลน์ (Online Symposium) ในหัวข้อ Overcoming Impact of COVID-19 through Digital Transformation
   ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ Overcoming Impact of COVID-19 through Digital Transformation ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น (ตามเวลาประเทศไทย) ซึ่งจัดโดย University of Bahrain (UoB) ราชอาณาจักรบาห์เรน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยมีผู้บรรยายจากหลายสถาบันทั้งในเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ รวมถึงคณาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นผู้บรรยายในงานวันดังกล่าวด้วย จำนวน 2 ท่าน คือ

1) ศ.นพ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019
บรรยายในหัวข้อ Development of and lessons learned on COVID-19

2) ดร. ชินพงศ์ อังสุโชติเมธี อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
บรรยายในหัวข้อ Sci-Thermoscan: The design and implementation on an affordable thermal imaging-based fever screening system

ดังรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในเอกสารข้างท้ายนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางลิงค์ bit.ly/digtra8jul


Posted by : IAOMED , E-mail : (inter@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2020-07-03 , Time : 13:31:48 , From IP : 172.29.82.25


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น
>>>>> Page loaded: 0.003 seconds. <<<<<