ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

พิธีรับพระราชทาน ห้องตรวจเชื้อ (Modular Swab Unit)
   พิธีรับพระราชทาน ห้องตรวจเชื้อ (Modular Swab Unit) วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 13:30 น. - 15:30 น.ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ภาพบรรยากาศภายในงาน

Posted by : งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุม , Date : 2020-06-18 , Time : 16:26:45 , From IP : 172.29.1.110

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น
>>>>> Page loaded: 0.003 seconds. <<<<<