ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

"New Normal MED PSU Innovation"
   หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ ส่วนงานนวัตกรรม

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมสัมผัสการให้บริการในรูปแบบใหม่ของศูนย์นวัตกรรม พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรมของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ภายใต้ชื่องาน

"New Normal MED PSU Innovation"

ในวันที่ 15 มิถุนายน 63

เลือกได้ 3 ช่วงเวลา
8.30 – 9.00 น.
9.30 – 10.00 น.
10.30 – 11.00 น.
รับช่วงเวลาละไม่เกิน 20 ท่าน

แล้วพบกันที่ Innovation Center ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมซ่อมบำรุง
(ใกล้ศูนย์จัดการประชุม)


ลงทะเบียน https://forms.gle/FoA6WpmqcaYb39856Innovation Center หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ ส่วนงานนวัตกรรม โทร 1188
E Mail : innovation.medpsu@gmail.com


Posted by : PSU , E-mail : (innovation.medpsu@gmail.com) ,
Date : 2020-06-08 , Time : 16:32:59 , From IP : 172.29.91.78


ความคิดเห็นที่ : 1
   สแกนลงทะเบียนได้ที่นี่

Posted by : PSU , E-mail : (innovation.medpsu@gmail.com) ,
Date : 2020-06-08 , Time : 16:38:19 , From IP : 172.29.91.78


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น
>>>>> Page loaded: 0.004 seconds. <<<<<