ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

Clean & Clear We can fight COVID-19 ขอเชิญร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดและสะสางภายในและพื้นที่โดยรอบหน่วยงาน เพื่อเตรียมต้อนรับ AHA
   Clean & Clear We can fight COVID-19
ขอเชิญร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดและสะสางภายในและพื้นที่โดยรอบหน่วยงาน
เพื่อเตรียมต้อนรับ AHA
ช่วงทำกิจกรรมวันที่ 21-27 มิถุนายน 2563

ให้ทุกหน่วยงานลงทะเบียนเพื่อแจ้งวันที่จะทำกิจกรรม
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
ลิงค์ลงทะเบียน https://forms.gle/Eb9gMUgk1ciVKpZd9
แต่งกาย : สวมเสื้อ Fight COVID-19 ในวันทำกิจกรรม

--> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.นวนิษฐ์ สุขสุอรรถ (งานการเจ้าหน้าที่) โทร. 1142


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2020-06-08 , Time : 15:58:59 , From IP : 172.29.2.225

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น
>>>>> Page loaded: 0.003 seconds. <<<<<