ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

*** ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ร่วมงาน ลูกพระบิดารวมใจ ตั้งการ์ดต่อไปให้ COVID-19 เป็น 0 ***
   ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ร่วมงาน
ลูกพระบิดารวมใจ ตั้งการ์ดต่อไปให้ COVID-19 เป็น 0
วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 06.30-08.30 น.
ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

** ผู้เข้าร่วมงานแต่งกาย เสื้อ Fight COVID-19 (หากยังไม่ได้รับเสื้อให้ใส่ เสื้อ MEDPSU แทน)
พร้อมเตรียมพวงมาลัย และไข่ต้ม 1 ฟอง **


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2020-05-29 , Time : 16:19:36 , From IP : 172.29.2.225

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น
>>>>> Page loaded: 0.003 seconds. <<<<<