ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ประกาศ...ผลการจัดสรรที่พักสำหรับแพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา2563


   
**
หอพักบินหลา4 เริ่มเข้าพักได้วันที่ 1 มิถุนายน 2563


Posted by : ดาหลา , E-mail : (bsomkid@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2020-05-14 , Time : 16:45:48 , From IP : 172.29.8.206


ความคิดเห็นที่ : 1


   ขั้นตอนการรับกุญแจห้องพัก
1.ชำระเงินค่ามัดจำกุญแจ 500 บาท และค่าประกันของเสียหาย 2,500 บาท (รวม 3,000 บาท/คน) ที่งานคลัง
ชั้น3 อาคารบริหารฯ หรือชำระเงิน โดยการโอนเงินที่หมายเลขบัญชี 5652231829 ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมส่งสลิปการโอนเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ในการออกใบเสร็จรับเงิน ที่ E-Mail : jane_blue05@hotmail.com
2.รับกุญแจได้ที่หน่วยอาคารสถานที่ ชั้น2 อาคารบริหาร (วัน เวลา ราชการ)
3.ค่าไฟฟ้า และประปา หักจากบัญชีเงินเดือน
4.ไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าห้องพัก


Posted by : ดาหลา , E-mail : (bsomkid@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2020-05-14 , Time : 16:48:36 , From IP : 172.29.8.206


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น
>>>>> Page loaded: 0.004 seconds. <<<<<