ความคิดเห็นทั้งหมด : 5

หน่วยงานใดต้องการกล่องอะครีลิคป้องกันเชื้อ ติดต่อได้ที่หน่วยนวัตกรรม
   เนื่องจาก คณะแพทยศาสตร์ได้รับบริจาคกล่องอะครีลิคป้องกันเชื้อโรค
หากหน่วยงานใดต้องการ สามารถติดต่อรับได้ที่หน่วยนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์

ติดต่อ > > หทัยภัทร เต็มสังข์ โทร. 1188 E-mail : innovation.medpsu@gmail.com


Posted by : PSU , E-mail : (innovation.medpsu@gmail.com) ,
Date : 2020-05-07 , Time : 14:08:05 , From IP : 172.29.94.112


ความคิดเห็นที่ : 1
   มีทั้งหมด 4 กล่อง ค่ะ

Posted by : PSU , E-mail : (innovation.medpsu@gmail.com) ,
Date : 2020-05-07 , Time : 14:10:16 , From IP : 172.29.94.112


ความคิดเห็นที่ : 2
   >กล่องที่ 1 และ4 มีผู้สนใจรับไปแล้ว นะคะ<
ขณะนี้เหลือ แบบที่ 2,3 และเพิ่มเติมกล่องอะครีลิกแบบแยกชิ้นส่วนมาประกอบเอง 14 กล่องค่ะ


ติดต่อรับได้ที่ หน่วยนวัตกรรม
โทรภายใน 1188 หรือ 0950370090 หทัยภัทร


Posted by : PSU , E-mail : (hataipat_nbpn@outlook.com) ,
Date : 2020-05-14 , Time : 10:35:27 , From IP : 172.29.86.183


ความคิดเห็นที่ : 3
    >กล่องที่ 1 และ4 มีผู้สนใจรับไปแล้ว นะคะ<
ขณะนี้เหลือ แบบที่ 2,3 และเพิ่มเติมกล่องอะครีลิกแบบแยกชิ้นส่วนมาประกอบเอง 14 กล่องค่ะ


ติดต่อรับได้ที่ หน่วยนวัตกรรม
โทรภายใน 1188 หรือ 0950370090 หทัยภัทร


Posted by : PSU , E-mail : (innovation.medpsu@gmail.com) ,
Date : 2020-05-14 , Time : 10:36:54 , From IP : 172.29.86.183


ความคิดเห็นที่ : 4
    >กล่องที่ 1 และ4 มีผู้สนใจรับไปแล้ว นะคะ<
ขณะนี้เหลือ แบบที่ 2,3 และเพิ่มเติมกล่องอะครีลิกแบบแยกชิ้นส่วนมาประกอบเอง 14 กล่องค่ะ


ติดต่อรับได้ที่ หน่วยนวัตกรรม
โทรภายใน 1188 หรือ 0950370090 หทัยภัทร


Posted by : PSU , E-mail : (innovation.medpsu@gmail.com) ,
Date : 2020-05-14 , Time : 10:37:24 , From IP : 172.29.86.183


ความคิดเห็นที่ : 5
    >กล่องที่ 1 และ4 มีผู้สนใจรับไปแล้ว นะคะ<
ขณะนี้เหลือ แบบที่ 2,3 และเพิ่มเติมกล่องอะครีลิกแบบแยกชิ้นส่วนมาประกอบเอง 14 กล่องค่ะ


ติดต่อรับได้ที่ หน่วยนวัตกรรม
โทรภายใน 1188 หรือ 0950370090 หทัยภัทร


Posted by : PSU , E-mail : (innovation.medpsu@gmail.com) ,
Date : 2020-05-14 , Time : 10:37:41 , From IP : 172.29.86.183


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น
>>>>> Page loaded: 0.006 seconds. <<<<<