ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

COVID-19 Laboratory Testing Guide
   ของ Siemens Healthineers รวบรวมการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ใช้ช่วยในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ได้กระชับ ชัดเจนและมีเอกสารอ้างอิงให้สามารถหาข้อมูลต่อได้

Posted by : Anothai , Date : 2020-04-17 , Time : 16:46:45 , From IP : 172.29.89.184

ความคิดเห็นที่ : 1
   แนวทางในการใช้การตรวจทางห้องแล็บ from Siemens Healthineers เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ทั้งในด้านการวินิจฉัยและการติดตามการรักษา

Posted by : Anothai , Date : 2020-04-17 , Time : 16:52:16 , From IP : 172.29.89.184

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น
>>>>> Page loaded: 0.004 seconds. <<<<<