ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดรถรับ-ส่ง ให้บุคลากรที่ได้รับผลกระทบในการเดินทางมาปฏิบัติงาน กำหนด 2 สาย
   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มีความห่วงใยบุคลากรของคณะฯ ได้จัดรถรับ-ส่ง
ให้บุคลากรที่ได้รับผลกระทบในการเดินทางมาปฏิบัติงาน กำหนด 2 สาย คือ
(1) รถรับ จำนวน 2 เส้นทาง
สาย 1 รัตภูมิ - คลองหวะ
สาย 2 สิงหนคร - เมืองสงขลา
(2) รถส่งบุคลากรตามเส้นทางข้อ 1 โดยขึ้นรถได้ที่ตึกศรีเวชวัฒน์ เวลา 16.40 น.


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2020-04-09 , Time : 16:43:28 , From IP : 172.29.2.225

ความคิดเห็นที่ : 1
   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มีความห่วงใยบุคลากรของคณะฯ ได้จัดรถรับ-ส่ง
ให้บุคลากรที่ได้รับผลกระทบในการเดินทางมาปฏิบัติงาน กำหนด 2 สาย คือ
(1) รถรับ จำนวน 2 เส้นทาง
สาย 1 รัตภูมิ - คลองหวะ
สาย 2 สิงหนคร - เมืองสงขลา
(2) รถส่งบุคลากรตามเส้นทางข้อ 1 โดยขึ้นรถได้ที่ตึกศรีเวชวัฒน์ เวลา 16.40 น.


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2020-04-09 , Time : 16:44:22 , From IP : 172.29.2.225

ความคิดเห็นที่ : 2


   เริ่มรับส่ง วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563

Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2020-04-10 , Time : 14:21:19 , From IP : 172.29.2.225

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น
>>>>> Page loaded: 0.005 seconds. <<<<<