ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

*** ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินการสรรหา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ***
   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินการสรรหา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ

ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ณ ห้องเกษม ลิ่มวงศ์ อาคารเรียนรวมฯ คณะแพทยศาสตร์
(โดยขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมรับฟังเตรียมหน้ากากอนามัยมาเอง)


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2020-03-11 , Time : 15:28:51 , From IP : 172.29.2.225

ความคิดเห็นที่ : 1
   .

Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2020-03-11 , Time : 15:29:13 , From IP : 172.29.2.225

ความคิดเห็นที่ : 2


   น่าจะใช้วิธีถ่ายทอดวงจรปิดภายในโรงพยาบาลแทนการเข้าไปนั่งฟังรวมกันในห้องประชุมที่ค่อนข้างแคบนะคะ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หน้ากากอนามัยก็มีจำกัด ควรเอาไว้ใช้ในหน่วยงานที่จำเป็นจริงๆจะดีกว่า

Posted by : Anothai , Date : 2020-03-14 , Time : 23:26:20 , From IP : 172.29.167.45

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น
>>>>> Page loaded: 0.003 seconds. <<<<<