ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ประชาสัมพันธ์ โครงการเสวนา “Tech Talk Season 3 Ep.2“BioMarker and Diagnostic Technologies” วันที่ 16 มีนาคม 2




    ด้วยหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ ได้กำหนดจัดโครงการ “Tech Talk On Tour” ภายใต้ธีม ใต้ธีม Translational Medicine โดยมีกำหนดจัด 3 ครั้ง และสัญจรไป 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ และภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้แก่ อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ครั้งที่ 2 “BioMarker and Diagnostic Technologies” วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563เวลา 12.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ชั้น 13 ตึกโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านลิงค์ http://apdu.medicine.psu.ac.th/2018/content.html?108 และ QR code ดังเอกสารแนบ


Posted by : APDU , E-mail : (prw.tarita@gmail.com) ,
Date : 2020-03-09 , Time : 08:47:52 , From IP : 172.29.8.211


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น