ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ประกาศด่วน!!! ถึงกรรมการ การสอบ กสพท.ในวันที่ 7 มีนาคม 2563


   กรรมการการสอบ กสพท. ทุกท่านกรุณาแสดงบัตรบุคลากรของหน่วยงาน/คณะ หรือมหาวิทยาลัย ณ ประตูทางเข้า เพื่อแสดงตนว่าเป็นคณะกรรมการจัดสอบ

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้ค่ะ
หน่วยกิจการนักศึกษา


Posted by : Student , Date : 2020-03-06 , Time : 20:54:27 , From IP : mx-ll-171.7.236-254.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 1
   ประกาศด่วนจากสนามสอบ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เพื่อควบคุมห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าสนามสอบ

Posted by : Student , Date : 2020-03-06 , Time : 21:02:07 , From IP : mx-ll-171.7.236-254.dynamic.3bb.co.th

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น
>>>>> Page loaded: 0.003 seconds. <<<<<