ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

****คำแนะนำ: กรมควบคุมโรคในการป้องกัน COVID-19 สำหรับการจัดการประชุม****
   
เรียน หัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าศูนย์/ หัวหน้าฝ่าย/ หัวหน้างาน/ หัวหน้าหน่วย

เพื่อโปรดทราบคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 สำหรับการจัดการประชุม
สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

หน่วยการจัดประชุม


Posted by : งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุม , E-mail : (meeting@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2020-03-05 , Time : 15:18:02 , From IP : 172.29.13.215


ความคิดเห็นที่ : 1
   ต่อจากหน้า 1

Posted by : งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุม , E-mail : (meeting@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2020-03-05 , Time : 15:18:39 , From IP : 172.29.13.215


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น
>>>>> Page loaded: 0.003 seconds. <<<<<